IN DE KIJKER

Brochures 2017-2018

De brochures voor het schooljaar 2017-2018 zijn klaar!

Wens je één of meerdere brochures te downloaden of via de post te ontvangen? 

Klik dan op onderstaande link...

BROCHURES DOWNLOADEN

Dag van kleuter - 13 september 2017

De Dag van de kleuter is voor veel kleuterleid(st)ers een jaarlijkse traditie geworden. Tijdens deze studiedag kan je kiezen uit een waaier van interessante werkwinkels waarin je inspiratie kan opdoen om onmiddellijk mee aan de slag te gaan in de klas. Dit is ook de ideale gelegenheid om te netwerken met andere collega’s kleuterleid(st)ers.

Een greep uit ons aanbod:

- Kleuterdans met prentenboeken

- Weinig kost, veel kunst!

- Kleuters eten gezond … logisch toch?

- Ontluikende geletterdheid: apps in de lees- en schrijfhoek

Meer info en inschrijven

Dag van het eerste leerjaar - 11 oktober '17

De stap naar de lagere school is een grote stap voor heel wat kleuters, ook al is er hiervoor veel aandacht in de derde kleuterklas. Niet alle kinderen beginnen op 1 september vanuit dezelfde beginsituatie. Toch zullen alle kinderen heel wat stappen moeten zetten om de leerstof onder de knie te krijgen. Hoe integreer je de werkvormen die zo vertrouwd zijn vanuit de kleuterschool in het eerste leerjaar én bereik je toch optimale leerresultaten? Op deze en heel wat andere vragen krijg je een antwoord tijdens de Dag van het eerste leerjaar.

Meer info en inschrijven

Dag van Fysica - 11 oktober 2017

Kom mee experimenteren op onze Dag van Fysica. Je kan kiezen uit 3 werkwinkels:

1          Onderzoekscompetentie Fysica. Een voorbeeld van aanpak

2          Party Fysica. Verrassende fysica-experimenten en enkele op fysica gebaseerde goocheltrucs

3          Maak je eigen instructievideo’s met screencast-o-matic. Bestaand of nieuw lesmateriaal voorzien van ingesproken commentaar (en aantekeningen)

Meer info en inschrijven

Breinvriendelijk lesgeven met Spencer Kagan

Wanneer we meer inzicht hebben in de manieren waarop onze hersenen het best leren, kunnen we daar meer op inzetten. 

Het onderwijs is aangenamer en de leerlingen / studenten leren en genieten meer van de les. 

Goed inspelen op de werking van onze hersenen bevordert het leren en zet meer in op de noden en behoeften van de hedendaagse leerlingen / student.

Meer info en inschrijven

Inspiratiedag ‘M’

Waar staan we nu in het onderwijs na 1 jaar M-decreet? Welke positieve effecten zien we op het terrein? Is het leren, het lesgeven en de schoolorganisatie nu écht inclusiever geworden én op welke vragen vonden we tot op vandaag nog geen antwoord? Deze studiedag brengt onze huidige onderwijspraktijk in beeld maar reikt tegelijk ook antwoorden aan en voorbeelden van goede praktijk in tal van praktische werkwinkels.

Meer info en inschrijven

Impulsdag

Diverse experten en ervaringsdeskundigen delen hun visie en praktische ervaring rond onderwijsinnovatie met een geïnteresseerd onderwijspubliek. 

Het zijn doorleefde getuigenissen die aanzetten tot denken en de deelnemers een boost geven om zelf aan de slag te gaan. 

Bovendien zal ook minister Hilde Crevits een woordje tot ons richten ter inspiratie.

Meer info en inschrijven

Dag van de voeding

Tijdens de dag van de voeding kan je proeven van twee boeiende werkwinkels. Hoe bepaal je de smaak van voeding? Hoe kan je door sensorische analyse of het gebruik van zintuigen de smaak van voeding op een objectieve manier me? Waarom is innovatie noodzakelijk en welke opportuniteiten vallen er nog te rapen?Ontdek het antwoord op deze vragen en nog vele andere!

Meer info en inschrijven

Tweedaagse orthopedagogen

De dynamiek binnen een schoolteam is vaak onderhevig aan schommelingen. Soms krijg je alles van hen gedaan, op andere momenten is het trekken en sleuren om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. 

Als orthopedagoog ben je vaak het eerste aanspreekpunt om frustraties, ruzies, jaloezie binnen het team op te vangen.

 Hoe kan je vanuit jouw rol als orthopedagoog groepsdynamische processen bewust gaan sturen en de motiavatie van je team een boost geven?

Deze tweedaagse geeft je inzicht in de voorwaarden om de motivatie van je team te versterken en vertaalt de theorie naar een concreet actieplan voor jouw school.

Meer info en inschrijven

Appy Day

Een greep uit het aanbod van werkwinkels:

- knAPP gespeeld – digitale tools die leren helpen versterken

- Kahoot! – Geef feedback of maak een toets/quiz met een hoog fungehalte

- Leerstof op een boeiende en creatieve manier verwerken door een digitaal boek te laten maken door je leerlingen

Meer info en inschrijven

Dag van de aanvangsbegeleiding

De Dag van de aanvangsbegeleiding legt de focus op de verbindende samenwerking tussen lerarenopleiders, schoolleiders, pedagogisch begeleiders, mentoren, meters/peters, vakhoofden en leraren/leden OP in het onthalen en begeleiden van de startende leraar/OP'er.

Meer info en inschrijven

Dag van mavo en pav

Een greep uit het aanbod van werkwinkels: 

- Feedback en evaluatie binnen mavo. Hoe (anders) evalueren binnen het vak mavo? 

- Integreren van verschillende doelstellingen binnen een cursus/opdracht in pav (focus op doelen natuurwetenschappen)

- Gisteren nog in het nieuws, vandaag in de klas. Inspelen op actualiteit

- Didactisering van PAV. Context-conceptbenadering en het recontextualiseren als belangrijke principes voor het ontwikkelen van leeractiviteiten

- Vormen van co-teachen. Met meerdere professionals doelgericht aan de slag in de klas 

Meer info en inschrijven

Dag van zorg en welzijn

Hoe liggen de kaarten voor zorg en welzijn nu en in de toekomst? Hoe zorgen we ervoor dat het kaartenhuis niet invalt? Kunnen we mee kaarten?

Wij organiseren deze dag voor alle leraren die zich verbonden voelen met het studiegebied personenzorg, humane wetenschappen … èn die leerlingen degelijk willen voorbereiden op verdere studies of een job binnen de gezondheids- en welzijnszorg.

Professor Bram Verschuere geeft ons stof tot nadenken en discussie over de evoluties en de uitdagingen van de welzijnszorg. 

Meer info en inschrijven

Dag van Frans

Ontdek nieuwe spellen en werkvormen om je leerlingen warm te maken voor de lessen Frans. Neem hun spreekangst weg en motiveer hen om op hun eigen niveau en tempo hun Frans te ontwikkelen.

Meer info en inschrijven

Dag van Nederlands

Een greep uit het aanbod van werkwinkels:

·         Spreken is zilver, schrijven is goud

·         Differentiëren, akkoord, maar hoe?

·         ICT inzetten voor taallessen

·         Spreekvaardigheid: vloggen

·         Literatuur en nieuwe media

Meer info en inschrijven

Spellenarchief

Het Spellenarchief van VIVES - de grootste spellencollectie ter wereld - wil het gebruik van bord- en gezelschapsspellen stimuleren.

Het Spellenarchief houdt zich al sinds 2000 bezig met de integratie van spellen in verschillende vakken: wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, taal, muzische opvoeding. Het richt zich ook tot vakoverstijgende thema's zoals zorg en anderstaligen. Er wordt niet alleen gezocht naar de meest interessante spellen voor elk van de verschillende doelgroepen of doelstellingen, maar ook naar een zo ideaal of ruim mogelijke manier om die spellen ook daadwerkelijk in te zetten.

Meer info en inschrijven

Dag van zorgverbreding

Hoe ga je als leerkracht om met leerstoornissen, gedragsproblemen, werkhoudingsproblemen? Hoe betrek je de ouders? Hoe coach je je leerlingen om samen tot een oplossing te komen?

Leerlingen kunnen soms grote zorgen met zich meebrengen. Leer op onze dag van zorgverbreding hoe je daar het best mee omgaat en hoe je hen het best helpt.

Meer info en inschrijven

Dag van bewegingsopvoeding

Ontdek nieuwe spellen en technieken om je leerlingen te laten bewegen rekening houdend met de motoriek van je leeftijdsgroep. Op de opleiding ontdek je hoe je oefenstof eenvoudig omzet tot uitdagende spelvormen en met weinig materiaal makkelijk veel bewegingsplezier bij de leerlingen krijgt. Door middel van bewegen, spelen en fantasie vinden we een goed evenwicht tussen actie en ontspanning.

Meer info en inschrijven

Het M-decreet, en nu?!

Diversiteit is een realiteit, ook in het onderwijs. Maar hoe ga je om met die leerverschillen zonder de leerlingen te stigmatiseren? Samenwerkend leren geeft een positief antwoord op het diversiteitsvraagstuk in de klas. A.d.h.v. effectieve leerstrategieën en verbindende werkvormen, wordt het zelfsturend leren gestimuleerd en zien we een positief effect op de sociale cohesie in de groep.

o   Diversiteit als meerwaarde in het leerproces onthalen

o   Samenwerkend leren en zelfsturing in het leerproces, waarom?

o   De 5 basiskenmerken van effectief samenwerkend leren volgens het model van Johnson & Johnson

o   Kennismaken met effectieve leerstrategieën en verbindende werkvormen

o   De rol van de leerkracht bij het begeleiden en monitoren van het leerproces

Meer info en inschrijven

Dag van handel en economie

E-commerce in België groeit naar 9,6 miljard euro in 2016!

Wat betekent e-commerce voor de Belgische economie? Wat is E-business, webshop, e-mailmarketing, webshopmarketing, SEO, SEA, …?

Ontdek het tijdens de Dag van handel en economie.

Meer info en inschrijven

Inspirator voor muzische vorming

In een team is het fijn dat collega’s elkaar inspireren. Misschien ben jij wel iemand die anderen op muzisch vlak wil prikkelen? Tijdens deze MasterClass bieden we je een onderbouwd praktijkgericht didactisch kader en ontdek je de mogelijkheden om je collega’s te ondersteunen. Naast het versterken van je eigen praktijk is er ruimte om na te gaan hoe jij een muzische inspirator kan zijn op school.

Meer info en inschrijven

De directeur als communicator

De directeur staat in verbinding met vele actoren: met leraren, leerlingen, ouders, het CLB, begeleidingsdiensten, inspecties en talloze externe diensten. Hij netwerkt binnen en buiten de school.Een goede communicatie is dus van uiterst belang! Tijdens deze driedaagse opleiding onderzoeken we (op interactieve wijze) hoe leiderschap beter kan gedragen worden in een cultuur van feedback. Hoe verkrijg je respect en respectvolle communicatie? Hoe creëren we een werkvloer waar verbindend en coachend met elkaar kan gewerkt worden? We oefenen ook op actieve wijze hoe we een aantal moedige gesprekken kunnen voeren.

Meer info en inschrijven

Zeker Met Zingen

Muziekpedagoog en componist Chris Winsemius was 24 jaar lang full time scenarioschrijver voor het programma Sesamstraat.

Op woensdag 19 oktober zal hij de workshop ‘Zeker Met Zingen’ verzorgen voor kleuteronderwijzers en leraren lager onderwijs.

Smeer alvast jouw stembanden! Je zult ongetwijfeld zingend naar huis gaan met leuke liedjes om mee aan de slag te gaan in jouw klas!

Meer info en inschrijven

Moet er dan geen straf volgen?!

Na ongewenst gedrag volgt steevast de vraag: “Moet er dan geen straf volgen?” En zo ja, welke straf moet dat dan zijn? Liever nog gebruiken we beloningen voor gewenst gedrag. En hoe zit het dan met herstel? Wat werkt eigenlijk het best om ervoor te zorgen dat kinderen minder ongewenst gedrag zullen stellen?

Meer info en inschrijven

Tweedaags congres voor middenkader en beleidsteam

Middenkadermensen en leden van het beleidsteam zijn vaak onmisbare schakels in onze scholen: zij zorgen ervoor dat de school gesmeerd ‘draait’. Dikwijls helpen ze visie en beleid ontwikkelen, soms hebben ze tegelijkertijd enkele uitvoerende opdrachten. Ze zitten niet altijd in een comfortabele positie want ze zitten meestal tussen hamer en aambeeld. 

Het tweedaags congres voor het middenkader en beleidsteam wil kwaliteitsvolle professionaliseringkansen aanreiken en een platform bieden om appreciatie en waardering voor hun werk te tonen. Tegelijkertijd kan het congres ook een ideale kans zijn voor netwerking die achteraf nog sporen nalaat. 

We hopen jou te mogen ontmoeten op onze tweedaagse!

Meer info en inschrijven

Leerlingenbegeleiding – Module 1

Leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers kunnen vaak meer dan ze denken op voorwaarde dat ze over voldoende basisinzichten en -vaardigheden beschikken. In deze MasterClass bieden we solide denkkaders en instrumenten aan die in allerlei situaties toepasbaar zijn. We reiken een werk- en denkkader aan om emotionele en/of gedragsproblemen van tieners beter te begrijpen en te begeleiden: grond onder je voeten voor je dagdagelijks individueel begeleidingswerk. We werken hiervoor vanuit het ideeëngoed van ‘Tieners in de knoei’.

Dit werkmodel stelt leerlingenbegeleiders uit het SO en CLB-medewerkers in staat om problemen van jongeren efficiënt in kaart te brengen en binnen de mogelijkheden van een schoolcontext deskundig aan te pakken. De cursisten:

  • krijgen inzicht in het leertheoretische denkkader en kunnen dit toepassen op het gedrag van jongeren in een schoolse context en op hun eigen gedrag;
  • kunnen een intakeschema gebruiken en oefenen zich in gesprekstechnieken;
  • maken kennis met verschillende vormen van registratie;
  • oefenen in het zoeken naar probleemsamenhang;
  • oefenen in het voeren van een inzichtgevend gesprek;
  • maken kennis met mogelijkheden om samen met een jongere aan uitzicht te werken.
Meer info en inschrijven

International Education Week

Internationale studienamiddag ‘De competenties van de leerkracht van de 21e eeuw’

Op woensdagnamiddag (13.00 u. - 17.30 u.) 15 februari 2017 zet VIVES studiegebied onderwijs in campus Brugge de deuren open voor een internationale studienamiddag. Deze middag richt zich tot het basisonderwijs en secundair onderwijs, de pedagogische begeleiding, docenten VIVES-breed, studenten uit de BANABA's, docenten uit andere hogescholen. Eekhout Academy is mede van de partij. Deze internationale studienamiddag kadert in een internationale week voor studenten en docenten van het studiegebied onderwijs in VIVES.

Het globale  thema van de studienamiddag is de competenties van de leerkracht van de 21ste eeuw. Belangrijke subthema’s hierbij zijn diversiteit en inclusie (M-decreet en zorg), ondernemerschap, duurzaamheid, mediawijsheid, interdisciplinair werken en levensbeschouwelijke en ethische competenties en uiteraard internationale competenties.​ Internationale vooraanstaande expertise zal workshops begeleiden voor beginners en gevorderden. Sessies in een andere taal worden simultaan vertaald.

Het programma is volop in ontwikkeling en zal na de herfstvakantie bekend gemaakt worden. Vanaf dan kan je ook inschrijven (www.eekhoutacademy.be/D17-038). 

Noteer deze studiedag alvast met stip in je agenda!

Meer info en inschrijven

Dag van Fysica

Dit jaar hangen we de Dag van fysica op aan ‘digitale didactiek’ en dit met een 4-tal werkwinkels waaruit je er 2 kan kiezen:

- Metingen via draadloze sensoren met de iPad

- Gebruik van Wintoets 5 (Smartschool)

- Flipping the classroom

- Gebruik van Nearpod in de lessen Fysica en WW (voor beginners)

Meer info en inschrijven

Sterke sleutels voor starters

Het onderzoek van Prof. K. Struyven liegt er niet om,… Liefst 22,9 procent van alle nieuwe leraren in het kleuteronderwijs, lager onderwijs en middelbaar onderwijs stapt nooit in het beroep of houdt er na korte tijd mee op. Eén van de hoofdredenen hiervoor is, het gebrek aan ondersteuning in de aanvangsjaren. Hoewel de startende leerkracht sterke pedagogische en didactische fundamenten meekreeg tijdens de lerarenopleidingsjaren, blijft verdere coaching echter cruciaal om de eerste schooljaren als leerkracht succesvol door te maken. Complementair op de aanvangsbegeleiding en het mentoraat op de eigen school willen we een continuüm van leren aanbieden dat verder bouwt op de basiscompetenties van de lerarenopleiding. Een logische volgende stap als het ware.

Meer info en inschrijven

Professionaliseringsbeleid in kaart gebracht

Een krachtig professionaliseringsbeleid bestaat uit 3 componenten:

- een sterke visie uitgewerkt in een kwaliteitsontwikkelend model;

- een inhoudelijke koppeling met vormingsinitiatieven, doelgroepwerking en leerformats;

- en een concreet operationeel plan.

De inhoudsvelden van de Eekhout Academy activiteitenplanner worden vanuit onderzoek en praktijkervaring concreet toegelicht, geïllustreerd en geduid.

In de namiddag worden de concrete thema’s en vragen van de deelnemers in groepen geadviseerd en uitgediept zodat er na deze vormingsdag een aanzet is ontwikkeld van een schooleigen professionaliseringsbeleidsplan

Meer info en inschrijven

Dag van de kleuter

De dag van de kleuter vindt volgend schooljaar plaats op woensdagnamiddag 14 september 2016 in de KU Leuven Kulak Kortrijk.

Jullie kunnen kiezen uit een brede waaier van 16 werkwinkels. Een greep uit het werkwinkelaanbod:

- Breng de wereld in je klas

- Dans je met ons mee?

- Speel je rijk! Zinvolle hoekverrijking in de kleuterklas

- Prentenboeken…fantastisch!

- Techniek in de kleuterschool

Meer info en inschrijven

Opleiding kinderyoga

Tijdens deze tiendaagse training bieden we je kennis en inspiratie om op een enthousiaste en liefdevolle manier kinderen te begeleiden met mind- heart- en playfulnesstechnieken.

Meer info en inschrijven

Diversities in education - we must do better

Professor David Mitchell is opnieuw te gast bij Eekhout Academy!

Mis deze unieke kans niet om de Nieuw-Zeelandse professor David Mitchell, specialist inclusief onderwijs, aan het woord te horen.

Vandaag is het publieke debat over het omgaan met de diversiteit van onze maatschappij brandend actueel. Politici, bedrijfsleiders, buurtwerkers tot ‘de man in de straat’: iedereen zoekt naar wegen en woorden om diversiteit op een gepaste manier te onthalen in de samenleving.  ‘Zoveel mensen, zoveel meningen’ lijkt het wel.  Professor David Mitchell benadert in zijn lezing ‘Diversities in education - we must do better’ diversiteit vanuit een ecologisch perspectief en wijst ons op verschillende oorzaken van het onderpresteren van kinderen en jongeren uit kwetsbare en/of allochtone gezinnen.  Hij reikt ons concrete handvatten aan om ons onderwijsontwerp af te stemmen op een diverse leef- en leercontext.

Deze lezing vindt plaats op dinsdag 10 mei van 9.30 u. tot 11.30 u. in de KU Leuven Kulak Kortrijk

Meer info en inschrijven

Fichebox Fotowedstrijd

Pronkt de Eekhout fichebox al bij jullie in de leraarskamer?

1. Neem een foto van de fichebox in het gezelschap van enkele leerkrachten.

2. Deel deze foto op onze Facebookpagina.

3. Neem gratis deel aan een nascholing ter waarde van 49 euro (één nascholing per school in het schooljaar 2016-2017).

Je kan je foto insturen tot en met 15 september 2016.

Meer info en inschrijven

Impulsdag Graag leren

Via onze impulsdag willen we jaarlijks de aandacht vestigen op een actueel onderwijsthema. Met de titel ‘Graag Leren’ konden we niet dichter bij de kernopdracht van het onderwijs komen. ‘Goesting’ opwekken bij kinderen, jongeren en volwassenen om vanuit intrinsieke motieven zichzelf te ontwikkelen, is dé sleutel naar een leven lang leren. Niet omdat het moet, maar omdat ik er zin in heb! Echter, hoe is het gesteld met de leermotivatie van onze jongeren op school? Hoe volgen ze de les? Zitten ze languit gezakt in de bank, het hoofd geschraagd door een arm, de ogen starend naar het plafond? Of bruisen ze net van enthousiasme en dynamiek?

Welke voedingsbodem heeft ons onderwijs nodig om het leren in beweging te brengen? Professor Maarten Vansteenkiste (UGent) reikt ons vanuit zijn onderzoek naar motivatie in leren de nodige vitamines aan om zelfgestuurde groei in beweging te brengen. Hij legt in zijn zelfdeterminatietheorie uit hoe autonomie, competentie en verbondenheid het verschil in goesting kunnen maken.

De ‘good practices’ brengen je doorheen de dag in contact met diverse experten en ervaringsdeskundigen die hun visie op ‘Graag Leren’ wisten te vertalen naar de dagelijkse klaspraktijk. Het zijn doorleefde getuigenissen die aanzetten tot denken en je een boost geven om zelf aan de slag te gaan.

En om de titel van deze Impulsdag alle eer aan te doen, sluiten we de dag af met een spreker van formaat! Leo Bormans reist de wereld rond als Ambassador of Happiness & Quality of Life en focust in zijn referaat op geluk in opvoeding en onderwijs. Want, geluk is maakbaar. ‘Gelukkige leerkrachten maken gelukkige kinderen in een gelukkig onderwijs’. Of, hoe we graag leren zelf in handen hebben.

Wees erbij op Dinsdag 24 mei 201609.00 u. tot 16.00 u.

Meer info en inschrijven

SummerClass

In een zomerse setting word je ondergedompeld in een zee van creativiteit. Een enthousiaste cursusleider wacht je op en neemt je mee op een inspirerende reis vol nieuwe technieken en inzichten. En na de inspanning... ’s avonds de ontspanning! Aan het einde van de vakantie ben je weer helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar!

-      Muzisch plezier (I16-275): meer info

-      Coöperatief Leren met de Kagan structuren (I16-273): meer info

OPGELET: Je kunt nog steeds inschrijven voor deze Summerclass. Gelieve bij interesse een mailtje te sturen naar charlotte.depoorter@kuleuven.be

Meer info en inschrijven