Project omschrijving

De 21e eeuw is er een van snelle technologische veranderingen en ingrijpende digitalisering. De pandemie heeft dit alleen nog maar versterkt. Het is van groot belang om inzicht te hebben in het technologische web dat rond, door en in ons leven geweven wordt.

De achterliggende technologische processen begrijpen, is een must om weerbaar te staan t.o.v. diezelfde technologie. Hiervoor zijn computationeel denken en computationele vaardigheden nodig. We kunnen dit omschrijven als het menselijke vermogen om complexe problemen op te lossen en daarbij computers als hulpmiddel te zien.

Computationeel denken betreft dus een denkwijze, het kunnen omzetten van een complexer probleem in verschillende eenvoudiger (deel)problemen die op te lossen vallen aan de hand van verschillende methodieken. Computationele vaardigheden bestaan uit het kunnen omgaan met gegevens, abstraheren, analogieën leggen, procedures inzetten om tot oplossingen te komen, probleemdecompositie, voorspellen… Computationeel denken en de daaraan gelinkte vaardigheden zijn vandaag haast even noodzakelijke basisvaardigheden als lezen, schrijven of rekenen. Er is dan ook blijvend nood aan didactische en inhoudelijke ondersteuning om leerkrachten en begeleiders handvatten te bieden bij het aanleren en implementeren van computationeel denken. Die ondersteuning kan grofweg op twee manieren gebeuren; enerzijds via het leren begrijpen van de principes van ‘computationeel denken’ en anderzijds via het toepassen en inoefenen van die principes (unplugged en met digitale tools).

Omwille van de snelle ontwikkelingen op dit domein en de nieuwe eindtermen ‘Digitale competentie en mediawijsheid’, willen wij in het aanbod voor volgend schooljaar dan ook sterk inzetten op computationeel denken en computationele vaardigheden.

BaO Onderzoekend en ontwerpend leren  – Ontdek de didactische mogelijkheden van iPad(s) I22-096
BaO Zin krijgen in … STEM in de kleuterklas – Hoe bouw je een knikkerbaan die voldoet aan een onderzoeksvraag? I22-064
BaO Coderen zonder draadjes – 7 praktische lesactiviteiten om met kinderen van de lagere school
computationeel te leren denken binnen STEM
T22-004 I22-078
BaO Computationeel denken in de kleuterklas T22-126 I22-097
BaO Computationeel denken: probleemoplossend denken in de klas zowel plugged en unplugged
STEAM CT: Via een STEM-didactiek komen tot computationele vaardigheden bij leerlingen
in het lager onderwijs
T22-130 I22-102
BaO Sterk in STEM (leerlabo) – Hoe pak je STEM op een duurzame manier aan in de basisschool? I22-098
BaO Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in het lager onderwijs T22-121 I22-101
BaO Programmeren en computationeel denken in het lager onderwijs
Laat de leerlingen samenwerken, logisch denken en probleemoplossend werken met én zonder robotica
T22-099
BaO Nooit te jong voor STEM! – STEM in de praktijk van de kleuterschool I22-003
BaO Sterk in STEM! Aan de slag met STEM in de praktijk van de kleuterklas T22-118
BaO Executieve functies (spelenderwijs) ondersteunen en versterken
Executieve functies: wat is dat nu precies en hoe kan ik ze als leerkracht ondersteunen en zelfs versterken?
T22-009 I22-006
SO STEM ja, maar hoe? (leerlabo) – STEM methodieken om onmiddellijk mee aan de slag te gaan I22-100
SO Maak de digisprong met iPad – Iedereen kan programmeren; computationeel denken in de eerste graad secundair onderwijs I22-143
SO Maak de digisprong met iPad – Iedereen kan programmeren; computationeel denken in de tweede graad secundair onderwijs I22-144