Project omschrijving

Scholen en leraren worden in toenemende mate geconfronteerd met moeilijk gedrag. Elke leerling is uniek en veruitwendigt via gedrag dat hij/zij het moeilijk heeft met zichzelf of met de omgeving. Vertrekkende vanuit een emancipatorische grond- houding, de verruiming van het didactisch handelen en nieuwe pedagogische inzichten willen we inzetten op een preventieve sfeer. Leerlingen worden via interactie een zelfregulerend emotioneel vermogen geleid naar gedragsalternatieven.

Kinderen met gedragsproblemen hebben het moeilijk, maar ook de leraar heeft het moeilijk. Gedragsproblemen zijn een signaal, maar wat is de boodschap achter dit gedrag?

Bij het omgaan met moeilijk gedrag of een conflict, proberen we in verbinding te gaan en te herstellen in plaats van uit te sluiten.
Dit is een heel andere invalshoek dan we gewoon zijn en vraagt wat opleiding en training.

Wil je meer ontdekken over onze nascholingen rond gedrag? Neem dan vlug een kijkje in ons uitgebreid aanbod.

Basisonderwijs

BaO Omgaan met (cyber)pesten op school I22-040
BaO Help! Een moeilijke klasgroep! I22-039
BaO Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken – Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken T22-170

Secundair Onderwijs

SO Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap T22-247 I22-087
SO En wat met de praktijk?! Handvatten bij praktische leerlingbegeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsproblematiek T22-018
SO Schoolmoe(t), wat nu? – Schoolmoeheid bij jongeren T22-068

Niveau-overstijgend

NO Samen sterker in gezag! – Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet op school   I22-036
NO Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties – Introductietweedaagse   I22-105
NO Geweldloze Communicatie van hart tot hart: eerlijke contacten, voedende relaties – Introductietweedaagse (online)   I22-107
NO 10-daagse basisopleiding geweldloze communicatie – Eerlijke contacten, voedende relaties … van gelijk naar geluk   I22-104
NO Basisopleiding herstelgericht werken. Omgaan met conflicten op een integrale manier   I22-116
NO Gezag hebben…gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog? – Een kennismaking met nieuwe autoriteit en
geweldloos verzet gebaseerd op de boeken van Haim Omer
T22-086  
NO Da’s allemaal mooi in theorie… – Veel moeilijk gedrag… en evenveel methodieken om er mee om te gaan? T22-085  
NO Ik krijg het moeilijk uit mijn hoofd – Trauma-sensitief werken binnen het onderwijs T22-095 I22-112
NO Growth mindset: focus op proces en groei! – Hoe haal je het beste uit elke leerling (en uit jezelf!)? T22-034 I22-110
NO Ambras in de klas – Concreet aan het werk met een klas die vastloopt T22-021  
NO Geen gezaag, maar gezag … zonder woorden – Respectvol leiding nemen T22-030  
NO “Yes, we can!” Over motivatie en perfectionisme bij het leren T22-019  
NO Heb ik een conflict of heeft het conflict mij? – Beter omgaan met conflicten T22-020  
NO Help, mijn klas leeft! – Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas T22-022  
NO Helpend en versterkend werken van bij het eerste gesprek – Een introductie in oplossingsgerichte gesprekstechnieken
voor leerlingenbegeleiders en zoco’s
T22-063  
NO Kids skills’ en “Mission possible” – Een methode om (gedrags)problemen bij kinderen/jongeren te
vertalen naar ‘te leren vaardigheden’
T22-064  
NO Zelfverwonding bij leerlingen – Zorgen voor de leerling en begrenzen van het gedrag T22-065