Project omschrijving

We leven in een tijdsgewricht dat veel verantwoordelijkheid bij het onderwijs legt. De verwachtingen die de maatschappij stelt zijn hoog, het onderwijs wordt sterk gevolgd en de resultaten publiekelijk becommentarieerd. Dit gebeurt niet enkel via doorlichtingsrapporten die samengevat in de krant verschijnen, maar ook via internationale rapporten (TIMSS, PIRLS, OESO, …) die de stand van zaken van het Vlaams onderwijs vastleggen en vergelijken met ander landen.

Onderwijsprofessionals worden geconfronteerd met snelle wijzigingen, nieuwe onderwijsstructuren, eindtermen, leerplannen, inclusie, een groeiende diversiteit en onlangs de covid-problematiek. Hierdoor ontstaat soms het gevoel dat iedereen in het onderwijs centraal staat, met uitzondering van de leraar.

Daarom is zelfzorg belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek (Timperly, Marzano) toont aan wat we vanuit onze intuïtie weten: het welbevinden en de professionele sterkte van een leraar zijn belangrijke factoren om een goed verloop van onderwijskundig processen te bevorderen. Daarom is het belangrijk om je goed in je vel te voelen, om de nodige aandacht te bezorgen aan zorg voor jezelf!

Basisonderwijs

BaO Joepie, we zitten in de kring! – Het kringgesprek als motor van de klas T22-132
BaO Heffen en tillen, rugbesparend werken – Van denken naar doen T22-057
BaO Rouwen … zwijg me niet dood! – Wat kan je als school doen VOOR, TIJDENS en NA een emotionele
aardbeving (dood, scheiding, verdriet, …) om leerlingen goed te begrijpen en beter te begeleiden
T22-179 I22-044

Secundair Onderwijs

SO Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap I22-087
SO Jouw FOCUS of jouw leven! – Hoe manage ik mijn FOCUS in onze digitale wereld? T22-172
SO Het ‘keuzekompas’ – Een antwoord op keuzestress T22-173

Niveau-overstijgend

NO Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten (online) – Breinvriendelijk leven en werken I22-045
NO Bevlogen in het leven en aan het werk T22-280 I22-047
NO Grip op je werk. Bouw aan zelfzorg door te ontdekken wat je doet en waarom je iets doet T22-114 I22-030
NO Bloeien zonder (door)groeien? Voor wie zoekt naar verdieping, uitdaging en balans in een onderwijsberoep T22-109 I22-031
NO Team in balans – Gun jezelf en je collega’s een goede balans in werk en privé T22-129
NO Oordeel in je voordeel! – Geweldloze/Verbindende communicatie in de (school)praktijk T22-003
NO Zelfzorg in het onderwijs – Een subtiel evenwicht tussen zorg en zelfzorg T22-078
NO Tijdsbeheer – Efficiënt werken onder tijdsdruk T22-054
NO Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap T22-247 I22-087
NO Zonnen en herbronnen – Collega’s motiveren in het onderwijs T22-111
NO Zorg en aanpak na slechtnieuwsgesprekken – Ondersteunen van collega’s na een minder goede evaluatie T22-113
NO Kies je oren! – Hoor jij (niet) wat er gezegd wordt? T22-017
NO Jouw team in beweging brengen – Op maat gemaakt coachingtraject bij veranderingsprocessen T22-171
NO Burn-out preventie – Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme T22-032
NO Gevalideerd geluk – Wetenschappelijk gevalideerde methodes voor een beter leven T22-048
NO Under pressure – Sta sterker onder druk! T22-049
NO Hoe je weer in je kracht komt T22-050
NO Timemanagement – Het verhogen van je persoonlijke effectiviteit T22-051
NO Creativiteit als preventie tegen stress en overspanning op het werk – Jezelf blijven en grenzen verleggen. Improve performance T22-052
NO Preventie tegen stress, overspanning, burn-out – Dynamisch onthaasten, efficiënt werken en toch genieten van het leven T22-053
NO Assertief denken en doen op de werkvloer – Territorium bepalen en laten respecteren T22-055
NO Welzijnsbeleid: psychosociale aspecten – Voorkomen van stress en burn-out met medewerkers. Omgaan met langdurig afwezigen T22-056
NO Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs – Van denken naar doen T22-248
NO Teamcoaching Troef! Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega’s T22-112 I22-032