Code programmeren

Waarom programmeren?

We denken nogal snel dat het de bedoeling is om kinderen op te leiden tot programmeur. Integendeel, we willen kennis en vaardigheden bijbrengen die blijvend toepasbaar zijn in een groot aantal uiteenlopende situaties. Niet alleen op school of later op het werk, ook daarbuiten.

Leren hoe je een probleem kunt onderverdelen in componenten, hoe je experimenten kan uitvoeren om te zien of de oplossing werkt of niet, en hoe je samenwerkt om de goede ideeën te ontdekken en toe te passen. Steve Jobs zei het al: “Everybody should learn how to code because it teaches you how to think”.

Leerkracht centraal!

Als leerkracht voelen we ons soms onzeker om leerlingen aan de slag te laten gaan met allerhande vormen van ‘leren programmeren’. Leraren zijn er zelf niet voor opgeleid en op de koop toe stellen ze soms vast dat leerlingen er zelfs meer over weten. Eekhout Academy wil elke leerkracht vertrouwd maken met de mogelijkheden van het ‘leren programmeren’, met of zonder computer, met of zonder programmeertools. Eenmaal je de uitdaging aangaat, kennismaakt met de vele toepassingen, ontdekt wat voor jou of jouw kinderen haalbaar is… stel je vast dat dit een uitdagende, maar heel haalbare kaart is.

13/12/2017

Recentste blogposts:

Overzicht van alle blogposts > > >