Internationale cursus ‘Teaching Tomorrow’ (Malta, 13-18 november 2016)

Digitalisering, zorg op maat, globalisering, toenemende diversiteit ... Het zijn tendensen die zich internationaal aftekenen binnen het onderwijs. Althans, zo blijkt toch uit de bevraging van de cursisten van de Internationale Cursus ‘Teaching Tomorrow’ die Eekhout Academy onder de vlag van Erasmusplus mocht organiseren in Gozo, Malta (november 2016).

23 deelnemers uit 5 landen (Estland, Spanje, Nederland, Malta en België) focusten een week lang op het onderwijs voor de 21ste eeuw. Uiteraard speelt de context van een land een belangrijke rol, maar opvallend was dat de bovengenoemde tendensen zich eigenlijk transnationaal manifesteren.  Leren in diversiteit en de zoektocht naar een passende en vooral haalbare afstemming erop, is een oefening die landsgrenzen overstijgt.  

Dezelfde vragen, eigen accenten

Maar wat zijn de antwoorden dan? Laat het geen verrassing zijn, maar hét antwoord bestaat natuurlijk niet. Hier speelt het land en de context van de school wel degelijk een rol.  Zo zien we in Nederland bijvoorbeeld meer middelen gaan naar extra handen in de klas. Estland daarentegen zoekt en vindt oplossingen in de digitale media om leerplezier en toegang tot het leren te verhogen.  ‘E-stonia’ noemen ze zichzelf wel eens lachend. Leerkrachten in Malta dragen ‘Enjoy learning’ hoog in het vaandel.  Kinderen die graag naar school gaan en zich welkom voelen, hebben prima startblokken om hoge leerprestaties te behalen. Eén van de deelnemers was Lelio, een directeur van een basisschool in Gozo (Malta).  Hij noemt zijn school ‘The happy school’.  Voor ons Vlamingen klinkt dat misschien wat wollig, maar het enthousiasme en de twinkeling in Lelio’s ogen doen geloven dat er inderdaad bijzonder veel aandacht is voor het welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten op zijn school.

Stevige input

Maar de ambitie van de cursus ‘Teaching Tomorrow’ reikt natuurlijk verder dan louter het delen van goede praktijk uit de deelnemende landen. De deelnemers krijgen een stevige input met de meest recente inzichten in internationale literatuur en nieuwe leertheorieën. De inhoudelijke fundamenten van deze cursus situeren zich op drie niveaus:

1.   Het nieuwe leren

Hoe leren kinderen en jongeren in de 21ste eeuw?  Hoe zorgen we ervoor dat elke leerling toegang heeft tot onderwijs, zich uitgedaagd voelt én geniet van het leerproces?  We maken hierin kennis met methodieken en inzichten die leerkrachten in staat stellen om een universele leeromgeving te ontwerpen.

2. Het nieuwe lesgeven

Welke variabelen in de leeromgeving kunnen we gericht manipuleren om meer impact te hebben op het leren van de leerlingen?  We maken kennis met ‘High Impact Learning’ en ‘assessment as learning’ (‘evalueren is leren’) en we maken dit concreet naar de context van de deelnemende scholen.

3.   Het organiseren

Het leren en lesgeven in de 21e eeuw vraagt een visie, een aanpak en middelen die in veel gevallen in conflict zijn met de huidige organisatie van het onderwijs.  ‘Teaching Tomorrow’ daagt haar deelnemers uit om de switch te maken van het denken in rigide structuren naar het ontdekken van nieuwe opportuniteiten op het vlak van systeemdenken. We maken kennis met voorbeelden van flexibele groeperingsvormen en organisatiemodellen en plaatsen hen in de rol van ‘change agent’ binnen de eigen school.

Het is duidelijk. Internationalisering is een blikopener.  Het haalt mensen uit hun comfortzone en plaatst ze in dialoog met een onbekende context en andere visies op leren en lesgeven.  Het scherpt aan en daagt uit om daarna … terug te landen in de eigen klaspraktijk en de voorspelde realityshock als een logische stap in het innovatieproces van de school te herkennen.

Ben je, net als deze cursisten, gebeten door de internationaliseringsmicrobe? Neem dan snel een kijkje op de internationale pagina van Eekhout Academy en neem contact met één van onze medewerkers om je aanvraag op te starten, want ... ‘Teaching Tomorrow’ begins today!

Vind ons volledige internationale aanbod op www.erasmusplus-ist.eu

27/9/2017

Recentste blogposts:

Overzicht van alle blogposts > > >