Internationale cursussen om te professionaliseren, absoluut!

Experience learning in an international context

Professionalisering is de olie in de motor om het beleidsvoerend vermogen van scholen te versterken. Een sterk beleidsvoerend vermogen weerspiegelt zich in een school met een goed beleid en een grote leerwinst.

Er zijn veel vormen om te professionaliseren, waarvan een internationale cursus een bijzonder voorbeeld is. Tijdens een internationale cursus, die meestal een week duurt, krijgen de deelnemers de tijd om een onderwerp dieper uit te werken.

De internationale context is een duidelijke meerwaarde omdat er vanuit verschillende standpunten gekeken en gestudeerd wordt. Wat in één land een onoplosbaar probleem lijkt, kan in een ander land tot de dagelijkse praktijk behoren. Samen met collega’s van andere landen naar je eigen schoolcontext kijken, levert een hele resem nieuwe inzichten en ideeën op. 

De contacten die ontstaan tijdens zo’n cursus zijn meestal blijvend en leiden stapsgewijs tot het opbouwen van een internationaal netwerk.  Andere bijkomende interessante aspecten zijn de verbeterde taalkennis, het aanscherpen van de durf om een presentatie te houden voor een vreemde groep, kennismaking met andere onderwijssystemen, een schoolbezoek aan een buitenlandse school en culturele activiteiten in het gastland.

Eekhout Academy heeft ondertussen een jarenlange traditie van internationale cursussen in Finland, Slovenië, Portugal, Nederland en Malta. Hierbij is een partnerschap uitgewerkt met lokale nascholingsorganisaties of Hogescholen. We bieden een tiental cursussen aan die telkens verbonden zijn met onderwijskundige thema’s die de kwaliteit van de scholen verhogen.

  • Teach, Learn and Quality (Lissabon, Portugal): Hoe werken aan de onderwijskwaliteit?
  • Diversity in Education (Lissabon, Portugal): Aspecten van diversiteit op school en hoe hiermee omgaan.
  • STEAM - Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics (Lissabon, Portugal): Wat is de typische STE(A)M-methodiek en hoe STE(A)M op school opstarten en implementeren.
  • New Models for Schools (Brugge, Vlaanderen): Autonomie en flexibiliteit inbouwen in het onderwijskundig beleid van een school.
  • Finnish Lessons for EU Schools (Joensuu, Finland): Studie van het Fins onderwijssysteem met schoolbezoeken.
  • Teaching Tomorrow (Gozo, Malta): Hoe ingaan op de onderwijsinnovatie die zich aankondigt.
  • Assessment and Evaluation for Effective Learning (Ljubljana, Slovenië): Het gebruik van evaluatie om een beter zicht te krijgen op het leerproces van de leerling en om een grotere leerwinst te bekomen.
  • Meta Learning and Thinking Skills (Gozo, Malta): Hoe kunnen we onze hersenen optimaal inzetten om de leerprocessen te versterken.
  • Leading Schools into the Future (Brugge, Vlaanderen): krachtig leiderschap voor het onderwijs van de toekomst!

Het volledige overzicht met de data en het programma vind je op www.erasmusplus-ist.eu.
Wil je op de hoogte blijven van ons internationale programma? Vul dan hier jouw gegevens in!

Wanneer een school een aanvraag doet bij het Erasmus+-programma van de EU, kunnen de cursussen kosteloos gevolgd worden. Eekhout Academy werkt samen met de pedagogische begeleiding om de scholen maximaal te ondersteunen bij het uitwerken van zo’n aanvraag. Neem hiervoor gerust contact op met je schoolbegeleider of Eekhout Academy.  De deadline om subsidie aan te vragen voor de internationale cursussen in het schooljaar 2019-2020 is 1 februari 2019.

22/6/2018

Recentste blogposts:

Overzicht van alle blogposts > > >