Wat is Eekhout Academy?

Onze missie

Eekhout Academy heeft de ambitie om uit te groeien tot hét open netwerkplatform voor professionalisering in het onderwijs. 
Eekhout Academy is een onafhankelijk kenniscentrum én platformaanbieder. Naast een kwalitatief aanbod willen wij onderwijsexperts ook gratis advies en een verrijkende leer-, experimenteer-, en ontmoetingsruimte bieden. Dit zowel voor jonge starters als scholengroepen. Zowel voor stuurgroepen als begeleiders. Zowel in de breedte als in de diepte, van zorgverbreding tot specifieke vakdidactiek.

Beter onderwijs

Eekhout Academy wil onderwijsexperts informeren, inspireren, persoonlijk adviseren en leren innoveren. We doen daarbij beroep op onze kwalitatieve opleidingen en praktijkgerichte, adviserende tools. Eekhout Academy zet in op de kracht van het netwerk en de gedeelde knowhow, met beter onderwijs als einddoel. We nemen een sterk ondersteunende rol op met analyses, introducties, tussentijdse interventies en opvolging op maat van het professionaliseringsbeleid van elke school.

Kruisbestuiving

Eekhout Academy wordt zo de kwaliteitsbewaker én katalysator van een boeiende kruisbestuiving tussen het onderwijs- en nascholingsveld. Geen trendwatcher, maar een trendmatcher. We slaan de brug tussen leerkrachten, schoolteams en directieleden enerzijds, stuurgroepen, partners, nascholers en begeleiders anderzijds. We doen dit in nauwe samenwerking met begeleidingsdiensten, uitgeverijen en tal van (inter) nationale onderwijsorganisaties.

Onze naam

Het woord ‘Academy’ staat synoniem voor ‘plaats waar men kan leren’ en kan dus verschillende invullingen krijgen.
Het verwijst oorspronkelijk naar de Griekse tuin Akademeia nabij Athene, waar klassieke filosofen samenkwamen om discussies te voeren en kennis te delen... Welkom in Eekhout Academy!

Onze troeven

Onze partners