Wat is Eekhout Academy?

Één van onze grootste troeven is het grote professionele netwerk waarop we bouwen.
Samen met stuurgroepleden, expertisecellen, pedagogische begeleiders, nascholers en (internationale) partners kunnen we kwalitatieve programma’s ontwikkelen en snel inspelen op actuele onderwijsontwikkelingen.

Op regelmatige basis komen onze stuurgroepen en expertisecellen samen om ideeën uit te wisselen maar vooral om te brainstormen rond een bepaald vak of thema. Hieruit ontstaan nascholingen en worden nascholers aangereikt. Met vertegenwoordigers vanuit onze partners en vanuit het werkveld zijn ze een afspiegeling van ons onderwijslandschap en houden ze de vinger aan de pols.
Voel je je ook aangesproken om deel uit te maken van een stuurgroep en ons te verrijken met jouw expertise?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de voorzitter van de stuurgroep via mail.

STUURGROEPEN SECUNDAIR ONDERWIJS

STUURGROEPEN BASISONDERWIJS

Een expertisecel brengt collega’s met een sterke interesse en expertise op een bepaald gebied bij elkaar om de expertise met elkaar delen en zo te komen tot een consistente visie.  De bedoeling is om deze expertise om te vormen tot nascholingsintitatieven.
Binnen een expertisecel willen we een aanzet geven tot aanbreng, vorming, opleiding van nascholers.
Momenteel zijn er twee expertisecellen.
Wens je deel uit te maken van één van deze expertisecellen, neem dan contact op met de voorzitter via mail:

Eekhout Academy staat voor kwaliteitsvol professionaliseren.
We werken dan ook samen met nascholers met een unieke expertise en passie voor het onderwijs. 
Wil jij of je organisatie ook kennis en ervaring delen met het werkveld? Of wil je samen met andere nascholers vorming ontwikkelen en geven?  
Dan horen we dit graag.

Neem vandaag nog contact op met ons via info@eekhoutacademy.be en wie weet ... behoor je straks ook tot het selecte gezelschap van het Eekhout Academy nascholersteam.