Scholen en leraren worden in toenemende mate geconfronteerd met moeilijk gedrag. Elke leerling is uniek en toont via gedrag dat hij/zij het moeilijk heeft met zichzelf of met de omgeving. Vertrekkende vanuit een emancipatorische grondhouding, de verruiming van het didactisch handelen en nieuwe pedagogische inzichten willen we preventief werken. Via een interactieve aanpak en het versterken van zelfregulerend emotioneel vermogen stimuleren we gedragsalternatieven bij leerlingen.

Kinderen met gedragsproblemen hebben het moeilijk, maar ook de leraar heeft het niet makkelijk. Gedragsproblemen zijn een signaal, maar wat is de boodschap achter dit gedrag?

Bij het omgaan met moeilijk gedrag of een conflict, proberen we in verbinding te gaan en te herstellen in plaats van uit te sluiten.

Wil je meer ontdekken over onze nascholingen rond gedrag? Neem dan vlug een kijkje in ons uitgebreid aanbod.

Individugerichte nascholingen

Teamgerichte nascholingen

BaO Het klasklimaat verbeteren – Door middel van energizers en leuke tussendoortjes het klimaat in de klas verbeteren
BaO Werken aan bevestigen en begrenzen – Omgaan met grensoverschrijdend gedrag
BaO Onthaal centraal in de lagere school – Hoe organiseer je een sterke start van je klasdag? Ga voor een onthaal waarin actie en zelfsturing centraal staan
NO Ambras in de klas – Concreet aan het werk met een klas die vastloopt
NO Help, mijn klas leeft! – Gericht omgaan met de groepsdynamiek binnen je klas
NO Over kleine en grote vulkanen – Omgaan met ‘gedragsproblemen’ in het onderwijs
NO Loop naar de maan … – Omgaan met verbale agressie
NO Geen gezaag, maar gezag … zonder woorden – Respectvol leiding nemen
NO Wat als straffen niet meer werkt? – Als gezag faalt, als begrenzen niet meer lukt, welke tools heb je als leerkracht of school nog ter beschikking?
NO Anders kijken naar lastig gedrag – Een andere bril: een andere en betere reactie
NO Een sanctiebeleid op school / op internaat? – Straffen, belonen, herstellen of relatiebekwaam opvoeden?
NO Gezag hebben … gezag krijgen. Kan dat nog en mag dat nog? – Een kennismaking met nieuwe autoriteit en geweldloos verzet gebaseerd op de boeken van Haim Omer
NO Gezag dragen? Dat doe je samen! – Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in de schoolpraktijk
NO Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap
NO Sterk(er) in je klas. Geweldbeheersing en zelfbescherming in het onderwijs
NO Hoe de klas motiveren en activeren?
NO Omgaan met moeilijk gedrag
SO Klasmanagement: actie of reactie? – Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden
SO Grens en connectie – Bouwstenen voor duurzaam klassenmanagement