ALGEMENE VOORWAARDEN

Wie zich inschrijft voor een nascholing bij Eekhout Academy aanvaardt de algemene voorwaarden die hieronder gespecificeerd worden.
Hij/zij verbindt er zich ook toe deze na te leven.

Inschrijven en informatie

Inschrijvingen gebeuren enkel online via www.eekhoutacademy.be, tenzij anders vermeld.
We adviseren om zeker in te schrijven uiterlijk drie werkdagen voor de aanvang van de cursus. Op die manier kunnen we je inschrijving tijdig en correct verwerken.
Inschrijven voor een opleiding die uit een aantal sessies bestaat, houdt in dat je verwacht wordt op alle sessies. De facturatie zal immers ook altijd slaan op de volledige opleiding.
De cursusorganisator heeft het recht om de opleiding op een andere manier te organiseren (bv. online sessie) in geval van overmacht (coronamaatregelen).
Informatie over onze nascholingen vind je op www.eekhoutacademy.be. Je kan binnen de kantooruren ook altijd terecht op 056 24 61 82.
Mailen kan via info@eekhoutacademy.be

Afgelastingen

Eekhout Academy heeft steeds het recht om een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In geval van afgelasting van een nascholing, verwittigt Eekhout Academy de cursisten tijdig. Indien we een nascholing moeten verplaatsen, kunnen de reeds ingeschreven cursisten zich uitschrijven.

Bijzondere voorwaarden met betrekking tot Coronakleurencodes en -maatregelen in het onderwijs

Bij ondertekening van de overeenkomst aanvaardt de aanvrager dat een online versie een alternatief voor de geplande vorming kan zijn indien een live versie op de dag van uitvoering niet tot de mogelijkheden behoort wegens de Coronakleurencode of -maatregelen die gelden op de dag van uitvoering.

Wel kan de sessiedatum éénmalig zonder kosten en in overleg naar een latere datum verschoven worden indien een online versie door de aanvrager op korte termijn niet als valabel alternatief gezien wordt.

Annuleren

Annuleren voor individugerichte kortlopende nascholingen (max. één dag) dient steeds online of schriftelijk te gebeuren (per e-mail).
Hiervoor gelden volgende regels:
– Annuleren meer dan één week vóór de start van de nascholing kan volledig kosteloos.
– Annuleren minder dan één week vóór de start van de nascholing kost € 10 aan administratiekosten.
– Annuleren op de dag zelf van de nascholing is uitgesloten. Het totale inschrijfbedrag blijft verschuldigd.
– Indien je onverwachts verhinderd bent om de opleiding te volgen, mag je je altijd laten vervangen door een collega. Gelieve dit vooraf schriftelijk te melden via info@eekhoutacademy.be.

Annuleren voor individugerichte langlopende nascholingen (langer dan één dag) dient steeds online of schriftelijk te gebeuren (per e-mail). Hiervoor gelden volgende regels:
– Annulatie meer dan vier maanden voor de start van de opleiding is gratis.
– Bij annulatie meer dan vier weken voor de start van de nascholing, blijft 25% van het inschrijfbedrag verschuldigd.
– Bij annulatie meer dan één week voor de start van de nascholing, blijft 50% van het inschrijfbedrag verschuldigd.
– Bij annulatie minder dan één week voor de start van de nascholing, blijft 100% van het inschrijfbedrag verschuldigd.
– Indien je onverwachts verhinderd bent om de opleiding te volgen, mag je je laten vervangen door een collega. Gelieve dit vooraf schriftelijk te melden via info@eekhoutacademy.be.

Annuleren voor teamgerichte nascholingen dient steeds schriftelijk te gebeuren (per e-mail).
Hiervoor gelden volgende regels:
– Annulatie meer dan vier maanden voor de start van de opleiding is gratis.
– Bij annulatie meer dan vier weken voor de start van de opleiding, blijft 25% van de uitkoopsom verschuldigd.
– Bij annulatie meer dan één week voor de start van de opleiding, blijft 50% van de uitkoopsom verschuldigd.
– Bij annulatie minder dan één week voor de start van de opleiding, blijft 100% van de uitkoopsom verschuldigd.

Facturatie en betaling

– Eekhout Academy factureert telkens per semester. We sturen de facturen in een pdf-bestand naar de cursisten/school.
– De cursist/school verbindt zich ertoe de factuur te betalen binnen de 30 dagen na ontvangst ervan.

PRIVACY

Alle informatie over ons privacybeleid vind je in onze privacyverklaring.

COPYRIGHT

De teksten, afbeeldingen, syllabi en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wil je ze reproduceren en/of verspreiden, dan moet je hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eekhout Academy verkrijgen, tenzij dat dit – volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten – niet nodig is.

DISCLAIMER

Eekhout Academy kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de (on)rechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
Eekhout Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.
Eekhout Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve of verouderde informatie.

V.U. Eekhout Academy, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk