Onze missie

Eekhout Academy heeft de ambitie om uit te groeien tot hét open netwerkplatform voor professionalisering in het onderwijs.
Eekhout Academy is een onafhankelijk kenniscentrum én platformaanbieder. Naast een kwalitatief aanbod willen wij onderwijsexperts ook gratis advies en een verrijkende leer-, experimenteer-, en ontmoetingsruimte bieden. Dit zowel voor jonge starters als scholengroepen. Zowel voor stuurgroepen als begeleiders. Zowel in de breedte als in de diepte, van zorgverbreding tot specifieke vakdidactiek.

Beter onderwijs

Eekhout Academy wil onderwijsexperts informeren, inspireren, persoonlijk adviseren en leren innoveren. We doen daarbij beroep op onze kwalitatieve opleidingen en praktijkgerichte, adviserende tools. Eekhout Academy zet in op de kracht van het netwerk en de gedeelde knowhow, met beter onderwijs als einddoel. We nemen een sterk ondersteunende rol op met analyses, introducties, tussentijdse interventies en opvolging op maat van het professionaliseringsbeleid van elke school.

Kruisbestuiving

Eekhout Academy wordt zo de kwaliteitsbewaker én katalysator van een boeiende kruisbestuiving tussen het onderwijs- en nascholingsveld. Geen trendwatcher, maar een trendmatcher. We slaan de brug tussen leerkrachten, schoolteams en directieleden enerzijds, stuurgroepen, partners, nascholers en begeleiders anderzijds. We doen dit in nauwe samenwerking met begeleidingsdiensten, uitgeverijen en tal van (inter) nationale onderwijsorganisaties

  Onze naam

In de 11de eeuw werd in Brugge de Abdij van de Eeckhoutte opgericht. Deze abdij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Stad Brugge. In de periode van de Franse Revolutie en tijdens de Franse overheersing werd de abdij opgeheven en afgebroken.

Op de toenmalige grond werd later de Eekhoutstraat aangelegd. In deze straat situeerde zich de voormalige Sint-Andreasnormaalschool.

In 1974 ontstond het Eekhoutcentrum als aparte organisatie met als doel het aanbieden van professionalisering aan opvoeders, leraren en directeurs. Het centrum vestigde zich in de gebouwen van de normaalschool en nam de naam van de straat en dus van de eeuwenoude abdij over.

Ondertussen werd Eekhoutcentrum herdoopt tot Eekhout Academy. Het woord ‘Academy’ staat synoniem voor ‘plaats waar men kan leren’ en kan dus verschillende invullingen krijgen. Het verwijst oorspronkelijk naar de Griekse tuin Akademeia nabij Athene, waar klassieke filosofen samenkwamen om discussies te voeren en kennis te delen.

Wij willen de doelen van de stichters blijven realiseren door een kwaliteitsvol aanbod van professionaliseringsactiviteiten aan te bieden, en met een knipoog kijken we terug naar de Abdij van de Eeckhoutte die een centrum was van kennis en kunde.

  Onze troeven

 • Samenwerking en praktijkgerichtheid dragen we hoog in het vaandel.
 • Het uniek samenwerkingsverband met onze partners garandeert opleiding, vorming en training geënt op de noden en de behoeften van de scholen met accenten op kwaliteit én bruikbaarheid. Eekhout Academy is een partnerschap tussen KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en KH VIVES.
 • De programma’s worden voorbereid door stuurgroepen waarin pedagogische begeleiders, academici, docenten, directies en ervaren leraren participeren.
 • Onze nascholers staan meestal zelf nog in de onderwijspraktijk.
 • We werken in een soepele organisatievorm die toelaat vlug in te spelen op de actuele onderwijsontwikkelingen.
 • We meten permanent de klantentevredenheid.
 • Elke nascholing biedt een aangenaam ontmoetingsforum voor studiegenoten en collega’s.
 • We maken gebruik van de moderne leertechnologieën.
 • We garanderen een vlotte en naadloze administratieve ondersteuning.
 • Onze prijzen zijn scherp en zeker marktconform.

  Onze partners

  Ons netwerk

Één van onze grootste troeven is het grote professionele netwerk waarop we bouwen.
Samen met stuurgroepleden, nascholers en (internationale) partners kunnen we kwalitatieve programma’s ontwikkelen en snel inspelen op actuele onderwijsontwikkelingen.

Op regelmatige basis komen onze stuurgroepen samen om ideeën uit te wisselen maar vooral om te brainstormen rond een bepaald vak of thema. Hieruit ontstaan nascholingen en worden nascholers aangereikt. Met vertegenwoordigers vanuit onze partners en vanuit het werkveld zijn ze een afspiegeling van ons onderwijslandschap en houden ze de vinger aan de pols.
Voel je je ook aangesproken om deel uit te maken van een stuurgroep en ons te verrijken met jouw expertise?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de stuurgroep via info@eekhoutacademy.be.

STUURGROEPEN SECUNDAIR ONDERWIJS

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Beeld
 • Chemie
 • Duits
 • Handel en Economie
 • Engels
 • Esthetica
 • Frans
 • Fysica
 • Geschiedenis
 • Godsdienst
 • Digitale didactiek
 • Klassieke talen
 • Lichamelijke opvoeding
 • Maatschappij en welzijn
 • Muzikale opvoeding
 • Nederlands
 • PAV/MAVO
 • STEM
 • Voeding
 • Wiskunde (eerste en tweede graad)
 • Wiskunde (tweede en derde graad)

STUURGROEPEN BASISONDERWIJS

 • Bewegingsopvoeding
 • Buitengewoon onderwijs
 • Domeinoverstijgende thema’s
 • Godsdienst
 • Kleuter
 • Muzische vorming
 • Taal
 • Wereldoriëntatie
 • Wiskunde
 • Zorg

ONZE NASCHOLERS

Eekhout Academy staat voor kwaliteitsvol professionaliseren.
We werken dan ook samen met nascholers met een unieke expertise en passie voor het onderwijs.
Wil jij of je organisatie ook kennis en ervaring delen met het werkveld? Of wil je samen met andere nascholers vorming ontwikkelen en geven?
Dan horen we dit graag.

Neem vandaag nog contact op met ons via info@eekhoutacademy.be en wie weet … behoor je straks ook tot het selecte gezelschap van het Eekhout Academy nascholersteam.