We leven in een tijd waarin veel verantwoordelijkheid bij het onderwijs gelegd wordt. De verwachtingen die de maatschappij stelt zijn hoog, het onderwijs wordt sterk gevolgd en de resultaten publiekelijk becommentarieerd. Dit gebeurt niet enkel via doorlichtingsrapporten die samengevat in de krant verschijnen, maar ook via internationale rapporten (TIMSS, PIRLS, OESO, …) die de stand van zaken van het Vlaamse onderwijs vastleggen en vergelijken met die van andere landen.

Onderwijsprofessionals worden geconfronteerd met snelle wijzigingen, nieuwe onderwijsstructuren, eindtermen, leerplannen, inclusie, een groeiende diversiteit en onlangs de covid problematiek.

Hierdoor ontstaat soms het gevoel dat iedereen in het onderwijs centraal staat, met uitzondering van de leraar. Daarom is zelfzorg belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek (Timperly, Marzano) toont aan wat we vanuit onze intuïtie weten: het welbevinden en de professionele sterkte van een leraar zijn belangrijke factoren om een goed verloop van onderwijskundige processen te bevorderen. Daarom is het belangrijk om je goed in je vel te voelen, om de nodige aandacht te besteden aan zorg voor jezelf!

Individugerichte nascholingen

Teamgerichte nascholingen

NO Niet alles tegelijk! Mentale weerbaarheid bewaken en vergroten (online) – Breinvriendelijk leven en werken
NO Bevlogen in het leven en in het werk
NO De kracht van vertragen (in het onderwijs en daarbuiten) – Via vijf sleutels zelfzorg ontdekken
NO Burn-out preventie – Burn-out begeleiden, voorkomen en begrijpen als een dwingend overlevingsmechanisme
NO Zelfzorg in het onderwijs – Een subtiel evenwicht tussen zorg en zelfzorg
NO Elk probleem … een kans! – Grenzen van je draagkracht erkennen en bewaken
NO Met goesting voor de klas – Ingrediënten voor een gedreven schoolteam in balans
NO Lachyoga – Connector al lachend met je innerlijke kind
NO Bloeien zonder (door)groeien? Voor wie zoekt naar verdieping, uitdaging en balans in een onderwijsberoep
NO Zonnen en herbronnen – Collega’s motiveren in het onderwijs
NO Teamcoaching Troef. Speel als team een cruciale rol in de professionele ontwikkeling van collega’s
NO Zorg en aanpak na slechtnieuwsgesprekken – Ondersteunen van collega’s na een minder goede evaluatie
NO Grip op je werk. Bouw aan zelfzorg door te ontdekken wat je doet en waarom je iets doet
NO Ben jij een directeur of een schoolleider? – Verken welk soort management- of leiderschapsstijl het best bij je (context) past
NO BOOST jouw INNER LEADERSHIP in de klas! – Jouw ‘Innerlijk kompas’ als basis tot meer in jouw kracht staan in de klas
NO BOOST jouw FOCUS en die van je leerlingen – Op een gezonde manier omgaan met de veelheid aan taken en prikkels. Meer concentratie en focus in een steeds snellere en complexere onderwijswereld
NO Preventie tegen stress, overspanning, burn-out
NO Tijdsbeheer – Efficiënt werken onder tijdsdruk
NO Assertief denken en doen op de werkvloer – Territorium bepalen en laten respecteren
BaO Heffen en tillen, rugbesparend werken – Van denken naar doen
SO Train-de-trainer ‘Boost de veerkracht en het welbevinden van je leerlingen!’
SO Over(-)leven in de tussentijd
SO Workshopreeks ‘Boost je veerkracht en welbevinden!’ – In de workshops die opgebouwd zijn als ‘een game’, leren jongeren uit de derde graad hoe ze hun veerkracht kunnen versterken en zichzelf leren reguleren, maar ook hoe je je emotionele en sociale vaardigheden kan versterken of hoe je met stress kan omgaan
NO Creativiteit als remedie tegen overtollige spanningen – Jezelf blijven en grenzen verleggen: improve performance
NO Oordeel in je voordeel! – Geweldloze/verbindende communicatie in de (school)praktijk