Onze drie grote inhoudelijke prioriteiten voor 20-21: taal, gedrag en evalueren/feedback

De online bevraging over de nascholingsbehoeften bij leraren en schoolteams die we in december 2019 hielden, leverde duidelijk drie belangrijke thema’s op: taal, aspecten van gedrag en evalueren/feedback geven.

Onze programmatiecommissie die afgevaardigden van Kulak, Vives en de begeleidingsdienst bevat, kwam tot heel analoge prioriteiten.

Bij het vastleggen van het aanbod voor 2020-2021 zijn we dus vertrokken vanuit deze drie thema’s:

  1. Een brede kijk op taalonderwijs
  2. Werken aan gedrag op school
  3. Evalueren en feedback geven

Hieronder vind je per thema een oplijsting van onze teamgerichte en individugerichte vormingen.
Teamgerichte vormingen worden aangeduid met cursuscode T21, individugerichte vormingen worden aangeduid met cursuscode I21.
Met één klik op de cursuscode vind je meer info over de gewenste vorming(en).

Een brede kijk op taalonderwijs

Beeld- en taalkrachtig de wereld ervaren!
Samen een sterke taalkrachtige ervaringsroute bewandelen.

BaO Mijn inspirerend taalverhaal, tien toonaangevende inzichten* T21-026 I21-007
BaO Plezier beleven aan taal en het spelen met taal, ta(a)lrijke ideetjes in overvloed!* T21-025 I21-006
BaO Speels, muzisch en doordacht op weg naar schrijven* T21-033 I21-020
BaO Hoera! Een meertalige leerling in mijn klas T21-244
BaO Talige grondhouding binnen Zill, op zoek naar inspiratie? T21-027
BaO Brainstormen is … je brein een schat aan info en woorden bieden T21-176
BaO Woordenschat opbouwen en zinsbouw stimuleren met uitdagende materialen … Hoe pak ik dit aan? T21-028
BaO Meer leesplezier op school T21-199
BaO Wat werkt in leesonderwijs? T21-243
BaO “Ik leer schrijven” T21-121
SO Schrijven om te leren T21-249
SO Een taalbeleid (her)opstarten – waarom en hoe doe je dat? T21-071
SO Hoe taalgerichte werkvormen in zaakvakken tot meer succes kunnen leiden T21-072
SO Schoolbreed inzetten op taalrijk lesgeven T21-250
SO Taal in elke les! T21-104
SO Taalbewust beroepsonderwijs T21-108

Werken aan gedrag op school

Help, ik voel zo veel …
Leren leren, leren leven is simpel … maar niet altijd gemakkelijk.

BaO Omgaan met kleuters die het moeilijk hebben en die moeilijk gedrag stellen T21-254
SO Klasmanagement: actie of reactie?
Werken aan goed klasmanagement door sociale processen bij leerlingen te begeleiden*
T21-257 I21-074
NO Anders kijken naar lastig gedrag T21-147
NO Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. Gedrag in ontwikkeling T21-204
NO Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag.
Herstelgericht werken. Conflicten op een duurzame, verbindende manier aanpakken
T21-205
NO Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. M-cirkel: een cyclisch proces T21-206
NO Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. Cirkelen met focus op ‘De proactieve kring’ T21-207
NO Ik heb het moeilijk met moeilijk gedrag. De leraar doet ertoe T21-209
NO Speelplaatsmanagement T21-157
NO Sterk(er) in je klas. Klasmanagement vanuit sterk leiderschap* T21-208 I21-005

Evalueren en feedback geven

Creëer betrokkenheid, verander de wereld!
Procesgericht en verdiepend leren kan leiden tot betekenisvolle verandering.

BaO Breed evalueren T21-016
BaO Evalueren en groeigericht rapporteren T21-055
BaO Evalueren in de kleuterklas T21-059
BaO Muzische ontwikkeling evalueren T21-136
BaO Verbindende en coachende feedback in groeigesprekken.
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken
T21-095
BaO Zelfcorrigerende werkbladen maken met Google Spreadsheets* T21-239 I21-062
SO Breed evalueren: wat en hoe?
Naar een brede visie op evaluatie vanuit een competentiegerichte aanpak*
T21-256 I21-076
SO Evalueren van competenties.
Hoe vormen we een objectief beeld van de competenties van ons vak?
T21-084
SO Groeigericht evalueren van competenties T21-056
SO Ook evalueren vraagt visie en beleid T21-098
SO Vaardigheden en attitudes efficiënt evalueren T21-082
SO Zelf- en peerevaluatie T21-085
SO Coachende feedback. De aanpak van groeigerichte feedback T21-081
SO Constructieve feedback in verbinding.
Een leerkans om jouw coachende vaardigheden te versterken
T21-092
SO Feedback is altijd een cadeau. Maar is het ook een leuk cadeau? T21-087
SO Staat dat op punten?
Breed en begeleidend evalueren: een leermiddel van slagboom naar hefboom
T21-150
SO Belangrijke reizigersinfo …! Leerbegeleidende rapportencommentaren schrijven T21-162
SO De competentiemeter. Doelgericht en efficiënt evalueren T21-083
NO EvaLuEREN! Geen leren zonder evalueren.
Naar een krachtige en schoolbrede formatieve evaluatiepraktijk
T21-091
NO Geen leren zonder evalueren. Over de kracht van een formatief evaluatiekader T21-090
NO Met communicatie als verbinder is de weerstand bij feedback een pak minder T21-222