Het instrument PRO+ detecteert en brengt in kaart welke professionaliseringsnoden er bij de leraren zijn. Dit helpt je als leerkracht en als team om via gerichte professionalisering de ontwikkeling van de competenties van alle lerenden maximaal te ondersteunen.

Het instrument PRO+ brengt diverse professionaliseringsperspectieven (leerkracht, leerling, team/beleid) samen in één concept. Op heel toegankelijke wijze leidt het instrument je door een reflectiefase (spelfase) die je als vanzelf brengt tot de actiefase waarin je als leerkracht en als team zelf prioriteiten, termijnen en acties in een systematisch professionaliseringsplan kan gieten.

Zo worden de professionaliseringsnoden dadelijk gekoppeld aan en ingebed in een professionaliseringsbeleid dat gelinkt is aan het referentiekader onderwijskwaliteit en deel uitmaakt van het kwaliteitsontwikkelingsplan of schoolwerkplan.

Heb je interesse om het instrument PRO+ te bekomen? Registreer je dan via onderstaand formulier! De prijs bedraagt €44,95 exclusief verzendingskosten. Bestellingen geplaatst in de periode juni-augustus worden vanaf september geleverd.

Het instrument PRO+ kwam tot stand met financiële steun van de provincie West-Vlaanderen.

West-Vlaanderen

PRO+ gebruik je idealiter als cyclisch instrument om de eigen professionalisering voortdurend te optimaliseren. Welke nieuwe elementen komen naar boven bij een nieuwe reflectie- en actieoefening? Contacteer ons via info@eekhoutacademy.be om nieuwe blanco versies van de reflectiefiches en het stappenplan te verkrijgen.

PRO+ spelbord
Reflectiefiche team en beleid
Reflectiefiche visie
Reflectiefiche leerkracht
Reflectiefiche leerling
Actiefase stappenplan