Het instrument PRO+ detecteert en brengt in kaart welke professionaliseringsnoden er bij de leraren zijn. Dit helpt je als leerkracht en als team om via gerichte professionalisering de ontwikkeling van de competenties van alle lerenden maximaal te ondersteunen.

Het instrument PRO+ brengt diverse professionaliseringsperspectieven (leerkracht, leerling, team/beleid) samen in één concept. Op heel toegankelijke wijze (waarbij al dan niet kan gekozen worden voor een spelvorm) leidt het instrument je door een reflectiefase die je als vanzelf brengt tot de actiefase waarin je als leerkracht en als team zelf prioriteiten, termijnen en acties in een systematisch professionaliseringsplan kan gieten.

Zo worden de professionaliseringsnoden dadelijk gekoppeld aan en ingebed in een professionaliseringsbeleid dat gelinkt is aan het referentiekader onderwijskwaliteit en deel uitmaakt van het kwaliteitsontwikkelingsplan of schoolwerkplan.

Heb je interesse om het instrument PRO+ te bekomen? Registreer je dan via onderstaand formulier! De prijs bedraagt €39,95 exclusief verzendingskosten. Oplage is beperkt.

PRO+ spelbord