VIVES ontvangt Europese partners voor de  kick-off Teacher Academy Sustainable Communication op dag van de leerkracht

Kortrijk – 29 september 2023

Kortrijk – Van 2023 tot 2026 coördineert het expertisecentrum Onderwijsinnovatie van VIVES Hogeschool het gesubsidieerde Erasmus+project ‘TASC’ ofwel Teacher Academy Sustainable Communication, een unicum in Vlaanderen. In dit project staat duurzame communicatie centraal. Van 4 tot 6 oktober ontmoeten 12 partners uit 7 landen elkaar op de onderwijscampus van VIVES in Kortrijk voor de kick-off van het driejarig project. Tijdens de kick-off staat ontmoeting centraal en wordt verder de basis van de Teacher Academy vormgegeven.

“Het doel van TASC is om toekomstige en huidige Europese leraren te voorzien van de nodige vaardigheden om reflectieve en wendbare Europese leraren op te leiden die in staat zijn geweld, discriminatie, polarisatie, uitsluiting en pesten te voorkomen of te weren. We vatten deze vaardigheden samen als duurzame communicatievaardigheden. Het introduceren van duurzame communicatie in scholen kan het begin zijn van de gewenste sociale verandering,” vertellen Nele Mestdagh en Els Callens, coördinatoren binnen TASC. “In deze duurzame communicatie staat verbindend, herstelgericht en intercultureel communiceren centraal. Daarnaast worden leerkrachten gestimuleerd om vanuit een verhoogd bewustzijn in het samenwerken deze duurzame communicatie in te zetten.”

“TASC wil in eerste instantie de vaardigheden gebaseerd op attitudes en kennis van leerkrachten in duurzame communicatie ontwikkelen en zal uitmonden in een gezamenlijk opleidingsprogramma,” klinkt het verder. “Op Europees niveau worden duurzame en gestructureerde partnerschappen ontwikkeld tussen de aanbieders van initiële lerarenopleidingen en voortgezette professionele ontwikkeling. Voor België sluit Eekhout Academie uit Kortrijk aan als partner in voorgezette professionele ontwikkeling. TASC wil tot slot ook richtlijnen formuleren voor beleidsmakers om duurzame communicatie te implementeren als een cruciale algemene competentie voor leraren en lerarenopleiders.”

Het consortium dat is opgericht voor de Teacher Academy Sustainable Communication bestaat uit 12 partners uit 7 verschillende landen (België, Roemenië, Turkije, Portugal, Spanje, Duitsland en Litouwen). In totaal zijn er 11 aanbieders van initiële lerarenopleidingen of permanente professionele ontwikkeling en 1 school die betrokken is bij de lerarenopleiding. In de nabije toekomst zullen verschillende lerarenopleiders van VIVES, pedagogische begeleidingsdiensten, scholengroepen en scholen in Vlaanderen aangesproken worden om mee te stappen in een ‘Teacher Board’ of ‘Community of Practice’ die mee het opleidingsprogramma zullen testen en proeven.