COÖPERATIEF LEREN IN CORONATIJDEN

Heel wat onderzoek bevestigt dat coöperatief leren het leren van élke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen (meeliften).

Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr. Spencer Kagan en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en interactieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde groepen.

Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Kagan structuren hebben een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende positieve leerresultaten door de manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.

Omwille van de huidige Covid-19 maatregelen zetten we nog steeds zoveel mogelijk in op online vormingen. De gecertificeerde Kagan trainers van Art de Co werkten een online aanbod uit rond coöperatief leren in coronatijden.

Kagan
Coöperatief Leren

Individugerichte vormingen

Startdatum 24 februari

Online basisopleiding Kagan Coöperatief Leren
Alles draait om betrokkenheid
BaO en SO
Meer info en inschrijven

1 maart

Kagan en afstandsleren, hoe doe je dat? (online)
Behoud een hoge betrokkenheid en leerwinst tijdens de online lessen
BaO en SO
Meer info en inschrijven

Deze online workshop geeft je de mogelijkheid om het online lesgeven tot leven te brengen. Je leert hoe je teams, random teams en tweetallen kan vormen om een maximum aan interactie en leren te verwezenlijken.

Beginsituatie: deelnemers hebben al dag 1 en 2 gevolgd van de basisopleiding Kagan Coöperatief leren.

3 maart

Coöperatief leren in coronatijden.
Covid-19 aanpassingen in de Kaganklas (online)

BaO en SO
Meer info en inschrijven

Tijdens deze online workshop bekijken we hoe je de voornaamste Kaganstructuren kunt blijven toepassen, rekening houdend met fysieke afstand en een minimum aan uitwisselen van materiaal. We behouden dan ook de sociale nabijheid maar vergroten de fysieke afstand om de leerlingen een veilige maar interactieve leeromgeving aan te bieden.

Beginsituatie: deelnemers hebben al dag 1 en 2 gevolgd van de basisopleiding Kagan Coöperatief leren.

30 maart

Spelend bewegen (online)
Coöperatieve spelvormen
BaO
Meer info en inschrijven

Deze online sessie zorgt voor een gevarieerd aanbod aan sportieve spelen en coöperatieve bewegingsactiviteiten die voor afwisseling kunnen zorgen tijdens de les. De focus ligt op het onderling contact en het samen beleven tijdens het spel of de activiteit. Het zijn korte en lange ‘energie-en-een-lach-opwekkende’ activiteiten in verschillende vormen die geschikt zijn voor een groep kinderen.

Doelgroep: leraren bewegingsopvoeding vanaf de derde kleuterklas tot en met zesde leerjaar

26 april

Co-teaching. Samen kunnen we meer dan alleen (online)
Samen voor de klas met een goede taakverdeling
BaO en SO
Meer info en inschrijven

Co-teaching geeft meer mogelijkheden om de effectieve leertijd te verhogen en ruimte te creëren waardoor leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben, beter geholpen kunnen worden. Met andere woorden, co-teaching kan de leeromgeving meer inclusief maken.

In deze workshop bekijken we de verschillende co–teaching modellen. We bekijken de voorwaarden die nodig zijn om deze samenwerking goed te laten verlopen.

Teamgerichte vormingen

Heb je interesse om samen met je team een van deze vormingen te volgen? Dat kan! Deze vormingen worden ook aangeboden in het teamgerichte aanbod (fysiek of online).

Met één klik op de titel van het programma vind je meer info over de gewenste vorming(en)

Basisonderwijs

Niveauoverstijgend

Deel dit bericht!