DAG VAN NEDERLANDS – woensdag 10 februari 2021 – ONLINE

We kozen – omwille van de huidige COVID-situatie – voor een online editie van de Dag van Nederlands.

Timing:

13.45 uur: intro

14.00 uur: sessie 1

15.00 uur: sessie 2

16.00 uur: sessie 3

16.55 uur: einde

Methodiek:

De werkwinkelsessies duren telkens 55 minuten. Hierdoor kan je drie sessies volgen! De deelnamelinken zullen vooraf doorgestuurd worden naar het e-mailadres waarmee je de inschrijving maakte.

Welke werkwinkels komen aan bod op deze studiedag? Voor meer info kan je hier terecht.

 1. Podcasts tijdens de les? Gaan ze dan wel luisteren? Een paar tools om podcasts te maken en in te zetten als leermiddel tijdens de les Nederlands (Jeroen Heremans)
 2. Gamification? Mijn les is geen spelletje! Speltechnieken toegepast in de les Nederlands (Jeroen Heremans)
 3. Vaardigheden trainen met Humo (derde graad TSO), Humo’s jongerenenquête als uitgangspunt om taalvaardigheid te oefenen (Ann Vandemaele)
 4. Flipping the classroom en Content creation in de lessen Nederlands (Wim Pectoor)
 5. Taalontwikkeling in ZILL. Een introductie op taalontwikkeling in het leerplan voor de Katholieke basisschool (Ann-Sofie Decoutere)
 6. Bevorderen van de intrinsieke leesmotivatie. Wat wel/niet werkte in mijn iteratieve zoektocht als leeskracht (Ine Desplinter)
 7. LitLab in de klas. Onderzoekend literatuuronderwijs in een digitaal laboratorium (Tessa van de Warenburg)
 8. Afstandsonderwijs versus aftandsonderwijs. De overgang naar het digitale lesgeven optimaliseren (Erik Devlies)
 9. Heb je er zin in? Het is maar een woord. Geïntegreerd taal beschouwen, vanuit beelden en… (Marleen Lippens)
 10. Twee toptools voor digitaal onderwijs! (Erik Devlies)
 11. Wat werkt in schrijfonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren? (Marit Trioen)
 12. Functioneel meertalig leren in de klas: tips & tricks. Hoe je de meertalige repertoires van leerlingen actief kunt benutten op school en in de klas (Heleen Rijckaert – Steven Delarue)
 13. Houd de taak, verander de tekst. Actuele lees -en schrijftaken uitwerken zonder extra werklast dankzij materiaalonafhankelijke opdrachten (Corneel Teerlinck)
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Deel dit bericht!